Η Βασική σου Εκπαίδευση στο FOREX

ΜΑΘΗΜΑ 1ο : Εισαγωγή στον METATRADER

ΜΑΘΗΜΑ 2ο : Εισαγωγή στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο : Εισαγωγή στο ICHIMOKU KINKO HYO

ΜΑΘΗΜΑ 4ο : Εισαγωγή στις BOLLINGER BANDS

ΜΑΘΗΜΑ 5ο : FRACTALS, STOCHASTICS, Αναλογίες FIBONACCI