Πλούσιοι και Φτωχοί

03.07.17 Posted in CAPITAL, MITOS by

Η πρώτη βασική αρχή πλούτου έχει να κάνει με τη γενικότερη νοοτροπία μας και τη στάση ζωής μας. Οι πλούσιοι βλέπουν παντού αφθονία και σκέφτονται μόνο αφθονία ενώ οι φτωχοί έχουν αναγάγει τη μιζέρια σ’ επιστήμη βλέποντας παντού ελλείψεις, προβλήματα, καταστροφή και χάος.


Πλούτος κι Ανθρωποθυσίες

03.02.17 Posted in CAPITAL, MITOS by

Η μόνη μορφή εργασίας που θεωρείται κοινωνικά αποδεκτή, είναι αυτή που έχει χαρακτήρα δουλείας και σίγουρα το να την ονομάζουμε “δουλειά” δεν είναι τυχαίο σημειολογικά. Όποιος έχει αρκετά εισοδήματα ώστε να μην χρειάζεται να δουλ-εύει είτε είναι τυχερός κληρονόμος – οπότε τον φθονούμε αυθόρμητα- είτε κάνει κάτι ύποπτο που έχει σχέση με παράνομες δραστηριότητες ή εκμετάλλευση άλλων ανθρώπων. Φτωχός …πλην τίμιος…άρα όχι πλούσιος και ανέντιμος. Ένας μικροαστικός μύθος που συντηρεί τον κοινωνικό λήθαργο για δεκαετίες.


FXholic SHOW Podcast
FXholic’s FOREX Signals Podcast
FOREX Market’s Overview Podcast
Εκπομπές Ελληνικών Μαθημάτων
SIGNALS στα Ελληνικά!